Werkwijze

Ons kwaliteitsteam werkt continu aan innovatie en verbetering van onze zorg

Wat beweegt u!?

Bij Fysiotherapie Helftheuvel in Den Bosch staat u met uw hulpvraag centraal. De therapeuten luisteren naar de reden van uw komst en wensen tot verbetering. Uw lichamelijke situatie en mogelijkheden worden onderzocht en in kaart gebracht. Eventueel na overleg met andere betrokken disciplines of therapeuten wordt een behandelplan gemaakt. Dit behandelplan is het uitgangspunt voor begeleiding van uw herstelproces.

Kwaliteit

Kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie dicht bij huis, dat is wat onze praktijk u biedt. U kunt rekenen op passende zorg. Indien nodig werken de therapeuten samen bij de behandeling van uw klachten. Er wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen. De therapeuten volgen actief nieuwe cursussen en nemen deel aan bij- en nascholingsbijeenkomsten.

Samenwerking

Zorg van deze tijd vraagt om samenwerking. Niet alleen de klacht waarvoor u fysiotherapie of ergotherapie nodig heeft staat bij ons centraal. Wij voelen ons betrokken bij u als persoon en uw gehele welzijn. Samenwerking zorgt voor goede afstemming van zorg en integratie van de behandeling in het dagelijks leven. Uiteraard wordt slechts met uw goedvinden overleg gevoerd met andere disciplines in en buiten het centrum. Daar waar nodig kunnen wij u helpen om de juiste persoon te vinden.

Behandeling

De duur van een behandeling hangt af van het type therapie en varieert van twintig minuten tot een uur. Tijdens de eerste afspraak wordt kennisgemaakt, algemene gegevens doorgenomen en de hulpvraag in kaart gebracht. In geval van fysiotherapie wordt vaak gestart met lichamelijk onderzoek. Na onderzoek bespreekt de therapeut de conclusie met u. Indien behandeling nodig blijkt, wordt in overleg met u de vervolgaanpak en de behandeldoelen bepaald. Gedurende de behandeling wordt regelmatig het effect van de behandeling geëvalueerd. Eventueel wordt (een deel van het) onderzoek herhaald. Op basis van de evaluatie kan worden bepaald of behandeling wordt voortgezet of afgesloten.

Geen wachttijden en 's avonds terecht!

De ervaring leeft dat u bij ons nooit lang hoeft te wachten. Ons streven is dat u binnen maximaal twee werkdagen aan de beurt bent voor het eerste onderzoek. Bij spoedgevallen weet uw huisarts of medisch specialist ons te vinden, zodat u dezelfde dag kunt worden behandeld. Is het voor u lastig om overdag tijd vrij te maken voor behandeling? Ook 's avonds kunt u in onze praktijk terecht. 

Therapeuten

Ons team van therapeuten is breed opgeleid en voldoet aan alle kwaliteitseisen. Dat is natuurlijk een groot voodeeel omdat we zo de therapie goed kunnen laten aansluiten bij uw behoefte. In overleg met u wordt daarom tijdens de intake bekeken welke vorm van therapie het beste past bij uw zorgvraag.

Verzekeringen

De praktijk beschikt over contracten met zorgverzekeraars waardoor uw behandeling meestal rechstreeks met de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd en afgehandeld. Als u beschikt over een aanvullende verzekering voor fysiotherapie wordt de behandeling meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.

Beroepsvereniging

De praktijk is aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten die voldoen aan de strenge eisen van het KNGF kwaliteitsprogramma worden opgenomen in het kwaliteitsregister. De praktijk is in dit register opgenomen. Binnen het KNGF zijn een aantal specialistenverenigingen actief die zich richten op de speciale beroepsterreinen binnen de fysiotherapie. De praktijk is lid van de volgende specialistenverenigingen:

  • NVMT: Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
  • NVFK: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
  • Ergotherapie Nederland

 


Naar boven


Contact
Gezondheidscentrum Helftheuvel
Helftheuvelpassage 113
5224 AC Den Bosch073 684 7100

info@fysiotherapiehelftheuvel.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Helftheuvel