Welke begeleiding

"Koken was voor mij altijd vanzelfsprekend... totdat ik door mijn schouderproblemen veel taken niet goed meer kon uitvoeren...." B. van Helvoort, Den Bosch

Welke begeleiding door de ergotherapeut?

Door het brede karakter van het werk van de ergotherapeut is het voor sommigen moeilijk te bepalen of de hulp van de ergotherapeut kan worden ingeroepen. Het werkterrein van de ergotherapeut kan worden ingedeeld in een aantal gebieden: valpreventie, transfers (met gemak leren verplaatsen van een persoon door mantelzorger of verzorgende), mobiliteit (zichzelf verplaatsen binnen en buiten), keukentaken, hobby’s, revalidatie thuis en op het werk. Hieronder leest u meer over de kerntaken met praktische voorbeelden van begeleiding. Twijfelt u na het lezen nog of u met uw hulpvraag bij de ergotherapeut terecht kunt? Neem contact op met de praktijkassistente voor meer informatie (073 6847100).

 

Verplaatsen in huis en buitenshuis (mobiliteit)

De ergotherapeut is specialist op gebied van mobiliteitshulpmiddelen. Met een mobiliteitshulpmiddel kan het zich verplaatsen in huis of buitenshuis vergemakkelijkt worden.

Er zijn talrijke oplossingen om bewegen of vervoer in huis en buitenshuis te vergemakkelijken. Er is een enorme keuze aan middelen. Maar iedereen heeft iets anders nodig en hoe maak je nu de keuze?

Uit de praktijk:

 • Welk middel past bij mijn situatie? Hoe kan ik aanvraag doen voor dit middel?
 • Hoe moet ik rijden met een scootmobiel of een rollator?
 • Passende middelen zoals: sta-op-stoel, een rollator, wandelstok, aangepaste fiets of scootmobiel

 

Voorkomen van vallen (valpreventie)

Onder mensen van 65 jaar en ouder komt vallen veel voor. Gemiddeld een keer per jaar. Deze valpartijen vragen in ongeveer 12 procent medische behandeling. Met dit in het achterhoofd is het eenvoudig te begrijpen dat aandacht voor het voorkomen van vallen (valpreventie) zinvol is.

Uit de praktijk:

 • Veilig leren opstaan uit stoel of bed. Persoonlijk alarm. Veilig leren lopen met rollator of wandelstok. Veilig handelen na een val.
 • De veiligheid van de woning vergroten. Dit kan bijvoorbeeld met een extra trapleuning, het plaatsen van beugels, drempels of verlichting of het terugdringen van onveilige punten in de woning.
 • Inzetten van hulpmiddelen zoals een toiletverhoger of detectielamp(en).

 

Zelfzorg

Zelf aankleden, zelf wassen en zelf naar het toilet gaan zijn voor veel mensen belangrijk voor behoud van zelfstandigheid. Door ziekte of het ouder worden kunnen dit soort taken soms moeilijker verlopen. De thuiszorg biedt dan vaak begeleiding. Met hulp van de ergotherapeut blijken veel mensen prima in staat om (een deel van) de taken zelf uit te voeren.

Uit de praktijk

 • Zelfstandig kunnen douchen, het knippen van de nagels, knopen sluiten of het aantrekken van (steun)kousen.
 • Plaatsen van een wandbeugel, verlagen van de instap bij de douche, verhogen van toilet of veranderen van een onveilige situatie.
 • Leren omgaan met energie zodat zelfzorgtaken zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

 

Transfers

Soms laat de lichamelijke situatie het niet toe om zelfstandig te kunnen verplaatsen, zoals opstaan uit bed of stoel. Vaak wordt hiervoor de hulp van een mantelzorger of verzorgende gevraagd. Wanneer de verkeerde techniek gebruikt wordt, kan dit verplaatsen onveilig zijn of leiden tot lichamelijke klachten. De ergotherapeut is geschoold in het bieden van begeleiding bij transfers op een veilige en lichaamsvriendelijke manier.

Uit de praktijk

 • Welke tilhulpmiddelen zijn geschikt? Leren gebruiken van de tilhulpmiddelen.
 • Aanleren van tiltechnieken waarmee veilig getild kan worden. Doel is het zo weinig mogelijk belasten van het lichaam en het veilig handelen.

 

Hobby

Wanneer het niet (goed) meer lukt om uw hobby uit te voeren, kan dat de kwaliteit van leven sterk negatief beïnvloeden. Immers uw hobby’s geven ontspanning en plezier en zijn vaak aanleiding voor sociale contacten. De ergotherapeut gaat met u na wat de belemmeringen zijn voor het kunnen uitvoeren van de hobby. Indien mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing om de hobby toch te kunnen uitvoeren.

Uit de praktijk

 • Het organiseren van vervoer om naar de hobby te komen, het leren verdelen van energie op een dag, zodat het lukt om de hobby uit te voeren
 • Welke hobby past bij mij? Is het mogelijk om muziek te (blijven) maken? Kan ik overbelasting voorkomen?
 • Rolstoelaanpassing voor sporten als basketbal of tennis.
 • De ergotherapeut kent handige hulpmiddelen voor bijvoorbeeld borduren of kaartspelen. Ook hulpmiddelen voor zitten of staan kunnen een oplossing bieden.

 

Keukentaken

Het uitvoeren van keukentaken lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid, maar is dat lang niet altijd. Want wat als je snel vermoeid raakt? Je arm niet goed kunt gebruiken? Of niet kunt staan? De ergotherapeut heeft geschikte oplossingen zodat zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden wordt.

Uit de praktijk

 • Aanleren van keukentaken waarvoor eigenlijk handkracht nodig is: openmaken van potjes, snijden, schillen of afgieten.
 • Het indelen van de keuken en het aanpassen van de keuken voor rolstoelgebruik
 • Leren om energie te verdelen op een dag of om taken goed te verdelen, zodat de keukentaken toch zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.
 • Voor keukentaken zijn zeer handige keukenhulpjes op de markt!

 

Onbetaald werk of betaald werk

Bij een hoge werkbelasting is de kans op gezondheidsklachten aanwezig. De ergotherapeut heeft hiervoor oplossingen in huis

Uit de praktijk

 • Hoe kunt u verantwoord tillen?
 • Welke aanpassingen aan de werkplek kunnen worden gedaan bij overbelasting zoals RSI
 • Bij werkhervatting na een periode van ziekte biedt de ergotherapeut hulp bij verantwoord opbouwen van de belasting.
 • Hulpmiddelen: passend toetsenbord, een muis of hoog-laagtafel

 

Revalidatie thuis

Na een periode van ziekte en opname in het ziekenhuis is het van belang om de lichamelijke belasting verantwoord op te bouwen. De hulp van de ergotherapeut kunt u hiervoor goed gebruiken. De ergotherapeut werkt met u aan reductie van restklachten, coördineert de thuisrevalidatie en zorgt voor goede afstemming met de omgeving.

Uit de praktijk

 • Trainen functie van arm- en hand, leren omgaan met een beperking. Omgaan met angst. Leren omgaan met pijn of vermoeidheid.
 • Het aanpassen van de werk- of woonomgeving. Bijvoorbeeld door het aanpassen van een keuken of badkamer.

 

Welke hulpmiddelen

De ergotherapeut van Ergotherapie Helftheuvel Den Bosch is als geen ander thuis in de verkrijgbare hulpmiddelen. Met u zoekt ze naar de best passende oplossing:

 • De ergotherapeut is op de hoogte van bijna alle hulpmiddelen die verkrijgbaar zijn.
 • Is volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom hulpmiddelenaanvraag
 • Kan u adviseren over de mogelijkheden van ‘lenen’ van hulpmiddelen.
 • Begeleiding bij de aanschaf van een hulpmiddel.
 • Aanmeten, instellen en leren gebruiken van hulpmiddelen.

 


Naar boven

Bel mij terugFysiotherapie Helftheuvel https://plus.google.com/+FysiotherapieHelftheuvelsHertogenbosch
Helftheuvelpassage 109b Den Bosch, Noord-Brabant 5224 AC Netherlands
Phone: 0736847100