Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining

"Ik leer hier om 'stop hou op' te zeggen" Ruben (8 jaar)

Logo Weerbaarheidstraining Dit ben ik!
 

Weerbaarheidstraining 'Dit ben ik!'

Weerbaar zijn is steeds belangrijker in deze drukke, snelle maatschappij. Ook op school en in het sociale leven wordt veel van kinderen verwacht. Steeds meer kinderen hebben hier moeite mee. Het mee kunnen komen in een groep is lang niet altijd vanzelfsprekend. Naast de begeleiding/ behandeling die wij bieden op het gebied van motoriek, schoolse vaardigheden en prikkelverwerking, begeleiden wij kinderen ook bij weerbaarheidsproblemen. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar begeleiden wij individueel en in een groep. Jongere kinderen en oudere kinderen kunnen wij individueel begeleiden. 

Het gaat dan om problemen op de volgende vlakken:

 

Zelfvertrouwen

 • weinig zelfvertrouwen
 • een laag zelfbeeld
 • het niet voor zichzelf durven opkomen
 • zich ziek voelen bij een toets of spreekbeurt
 • gepest worden


Gevoelens en emotie

 • snel boos zijn
 • het ondervinden van problemen bij het uiten van emoties
 • uitbarstingen van verdriet of frustratie
 • lastig vinden om grenzen aan te geven


Sociale interactie

 • het eng vinden om nieuwe vrienden te maken
 • het niet kunnen lezen of interpreteren van lichaamstaal
 • domineren of zich laten domineren
 • anderen buitensluiten of zichzelf laten buitensluiten
 • geen houding weten aan te nemen als het kind het ergens niet mee eens is
 • niet weten hoe een ruzie op te lossen


Doel weerbaarheidstraining

Met de weerbaarheidstraining willen wij bereiken dat het kind meer zelfvertrouwen heeft, dat het kind beter in zijn/haar vel zit en zich weerbaarder voelt, zodat de sociale interactie met andere kinderen soepeler verloopt.

De persoonlijke doelen van het kind staan centraal. Voorbeelden van doelen zijn: grenzen durven aangeven, makkelijker contact leggen met andere kinderen of een presentatie durven geven. 
 

Werkwijze weerbaarheidstraining 

Als u denkt dat een weerbaarheidstraining iets voor uw kind zou kunnen zijn, kunt u uw kind vrijblijvend bij onze praktijk aanmelden. Tijdens een intake wordt er kennis gemaakt en worden de hulpvraag en (sociale) vaardigheden waaraan het kind wil werken in kaart gebracht. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een motoriektest met tijdsdruk, een competentiebelevingstest en/of een foto-interview afgenomen.
De verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind zijn nauw met elkaar verbonden. Wij gebruiken de motorische ontwikkeling en bewegen als basis om het kind te laten groeien in de weerbaarheid. Dit gebeurt veelal in spelsituaties die gekoppeld worden aan de sociale situaties waar het kind tegenaan loopt.  

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar begeleiden wij individueel en in een groep. Jongere kinderen kunnen wij individueel begeleiden. Begeleiding vindt altijd eerst individueel plaats, waarbij een start wordt gemaakt met de doelen van het kind.


Groepsles

Het kind (8-12 jaar) stroomt in bij de groepsles als het lukt om zichzelf weerbaar op te stellen in de veilige één-op-één behandelsituatie. In de groepsles wordt er ook voornamelijk met spelsituaties gewerkt. Elke groepsles heeft een ander thema zoals: voor jezelf opkomen, lichaamstaal, presenteren, zelfbeeld, samenwerken, het omgaan met en het uiten van emoties. Aan het einde van iedere les vertellen de kinderen aan de ouders wat ze hebben gedaan. Ook worden de vorderingen van het kind tussendoor geëvalueerd. Als de doelen voldoende zijn behaald, stroomt het kind weer uit de groep.


Bij voldoende animo kunnen er ook groepjes worden opgestart voor oudere of jongere kinderen.

 


Naar boven

Bel mij terug



Ons team

Jill van Bree
Jill van Bree Kinderergotherapeut - SI therapeut - Weerbaarheidstraining
Maartje van Seeters-Kolen
Maartje van Seeters-Kolen Kinderfysiotherapeut - Weerbaarheidstraining

Bekijk ons hele team
Fysiotherapie Helftheuvel https://plus.google.com/+FysiotherapieHelftheuvelsHertogenbosch
Helftheuvelpassage 109b Den Bosch, Noord-Brabant 5224 AC Netherlands
Phone: 0736847100