Kinderlogopedie | Oefenen mondmotoriek

Kinderlogopedie

Kinderlogopedie

Specialist in communicatie, spreken, taalgebruik en mondgedrag van kinderen

Waarom kinderlogopedie
Specialisatie kinderlogopedie
Wat behandelt de kinderlogopedist
Behandeling kinderlogopedie
Vergoeding & verwijzing kinderlogopedie
Een afspraak maken met de kinderlogopedist

 

Waarom kinderlogopedie

De behoefte om te communiceren is bij elk mens van nature aanwezig en het is dan ook iets wat in ons leven centraal staat.

We onderhouden hierdoor het contact met anderen en kunnen onze gevoelens, ervaringen en ideeën uitwisselen. Om goed te kunnen communiceren is heel wat nodig, want we spreken en luisteren, letten op lichaamstaal, intonatie, de juiste woorden, maken zinnen, lezen, schrijven, stemmen af op de omgeving en leggen verband  tussen hetgeen we zeggen of interpreteren. Door middel van taal brengen we onze wensen, gedachten en informatie over aan anderen en het is daarnaast een onmisbaar middel voor denken en leren. Niet alle kinderen zullen de taal vanzelf leren en als communiceren niet vanzelf gaat, beïnvloedt dit een goede ontwikkeling van het kind. Het niet goed kunnen begrijpen of uiten van taal heeft ook grote invloed op de schoolprestaties. Bij hulpvragen op het gebied van communicatie, spreken en taal kunt u terecht bij onze kinderlogopedist, die zich speciaal heeft toegelegd op de behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-17 jaar.
 

Uitsluitend kinderlogopedie

Tijdens hun opleiding worden logopedisten breed opgeleid en zij zijn na het afstuderen geschoold in de behandeling van zowel kinderen en volwassenen. Onze logopedisten hebben zich volledig toegelegd op de behandeling van het kind en kennisontwikkeling en specialisatie zijn geheel gericht op deze doelgroep. Zo zijn we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en methodes op gebied van kindercommunicatie. Wij bieden geen logopedie voor volwassenen. 
 

Wat behandelt de kinderlogopedist

Onze logopedist werkt met uw kind vanuit een open visie en zijn of haar hulpvraag staat hierbij centraal. Hulpvragen kunnen zijn: beter leren begrijpen, het verbeteren van de verstaanbaarheid, beter leren eten en/of drinken, verbetering van het mondgedrag, voorbereidend lezen en schrijven, verbeteren van het taalgebruik en zo meer. Over diverse hulpvragen omtrent communicatie en mondgedrag kunt u meer informatie vinden bij  'Hulpvragen'. 
 

Behandeling kinderlogopedie

Als uitgangspunt voor de therapie gaan wij uit van de mogelijkheden van uw kind en houden daarbij rekening met de persoonlijkheid, de interesses, de leeftijd en de behoeften van uw kind. Samen met uw kind werken wij in een open, vriendelijke sfeer naar het einddoel toe. Wij zoeken altijd naar de best passende methode voor uw kind om het gestelde einddoel te bereiken. Spelenderwijs en gebruik makend van de interesses en talenten van uw kind wordt stap voor stap gewerkt aan het verbeteren van vaardigheden en het integreren daarvan in het dagelijkse leven.
 

Onze logopedisten betrekken ouder(s) en of verzorgers graag bij de therapie, om hierdoor tot een zo optimaal behandelresultaat te komen. Zij zal u regelmatig tips en adviezen geven, zodat ook thuis met het kind gewerkt kan worden. Indien nodig en gewenst werken wij ook graag samen met school en met andere disciplines zowel binnen als buiten onze praktijk die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind. Dit doen wij nooit zonder eerst met u te overleggen.


(Volledige!) Vergoeding & verwijzing kinderlogopedie

De basisverzekering vergoedt logopedie volledig. Voor kinderen tot achttien jaar is er geen eigen risico. Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Meestal kunt u zonder verwijzing terecht voor logopedie in de praktijk. Voor huisbezoeken is wel een verwijzing nodig van een arts. CZ-verzekerden dienen altijd een verwijzing te hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. 
 

Een afspraak maken met de kinderlogopedist

Wilt u graag wat vragen of een afspraak inplannen met de kinderlogopedist? Belt u dan naar 073 684 7100 of mail naar info@fysiotherapiehelftheuvel.nl. De praktijkassistente staat u graag te woord. 
 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Helftheuvel
Helftheuvelpassage 113
5224 AC Den Bosch073 684 7100

info@fysiotherapiehelftheuvel.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Helftheuvel