Ergotherapie Den Bosch

Ergotherapie

Ergotherapie is er voor meer dan u denkt!

Ergotherapie Helftheuvel Den Bosch

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie, een breed vak. Voorbeelden uit de praktijk

De aanpak van de ergotherapeut

Samenwerken, uw welzijn en omgeving staan voorop!

Vergoeding ergotherapie door de zorgverzekeraar

Een afspraak met de ergotherapeut maken
 

Ergotherapie: 
het zelfstandig uitvoeren van activiteiten staat centraal 

Als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan niet meer (volledig) lukken, biedt de ergotherapeut begeleiding. Vaak gaat het om dagelijkse activiteiten zoals opstaan, aankleden, koken, eten, douchen, huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen, werk, hobby’s, fietsen of auto rijden. Handelingen die eigenlijk voor de meeste mensen heel normaal zijn of zouden moeten zijn. Die belangrijk zijn voor het zelfstandig functioneren. Wanneer deze activiteiten moeilijker verlopen, heeft dat vaak ook invloed op het dagelijkse leven en de kwaliteit daarvan. De behandelingen ergotherapie bij u thuis of in onze praktijk in Den Bosch hebben als doel om de gewenste taken weer zo volledig en prettig als mogelijk te laten verlopen. Iedere situatie is anders en vraagt om andere oplossingen. De ergotherapeut neemt uw persoonlijke situatie als vertrekpunt en werkt met u aan praktische oplossingen die bij u passen.
 

Ergotherapie, een breed vak

Vaak wordt bij ergotherapie gedacht aan het inzetten van ‘hulpmiddelen’ om iemands zelfredzaamheid te vergroten. Onze ergotherapeuten werken inderdaad met hulpmiddelen, maar dit is zeker niet het enige. Zo is de ergotherapeut specialist in het aanpassen van uw werkplek, badkamer, woonkamer of keuken. Naast een advies over de mogelijkheden voor aanpassing draagt de ergotherapeut indien gewenst ook bij aan de aanvragen ervan. Een ander belangrijk werkdomein van ergotherapie is begeleiding bij revalidatie of bij het ontstaan van een chronische ziekte. Voor veel mensen is het moeilijk om te leren omgaan met de beperkingen die aandoeningen met zich meebrengen. Soms treedt snel vermoeidheid op. De ergotherapeut begeleidt bij het verdelen van energie en het maken van een goede dagindeling en planning. Tenslotte is de ergotherapeut er voor valpreventie, werkplekadvies, mobiliteit en transfers.


Hieronder leest u meer over de kerntaken van de ergotherapeut, met praktische voorbeelden van begeleiding.
 

Verplaatsen in huis en buitenshuis (mobiliteit)

De ergotherapeut is specialist op gebied van mobiliteitshulpmiddelen. Hiermee kan het zich verplaatsen in huis of buiten vergemakkelijkt worden. Er zijn talrijke oplossingen om bewegen of vervoer in huis en buitenshuis te vergemakkelijken. Er is een enorme keuze aan middelen. Maar iedereen heeft iets anders nodig en hoe maak je nu de keuze?

 

Hulpvragen uit de praktijk:

 • Welk middel past bij mijn situatie? Hoe kan ik aanvraag doen voor dit middel?
 • Hoe moet ik rijden met een scootmobiel of een rollator?
 • Passende middelen zoals: sta-op-stoel, een rollator, wandelstok, krukken, driewielfiets of scootmobiel.


Voorkomen van vallen (valpreventie)

Onder mensen van 65 jaar en ouder komt vallen veel voor. Gemiddeld een keer per jaar. Deze valpartijen vragen in ongeveer 12 procent medische behandeling. Met dit in het achterhoofd is het eenvoudig te begrijpen dat aandacht voor het voorkomen van vallen (valpreventie) zinvol is.


Hulpvragen uit de praktijk:

 • Veilig leren opstaan uit stoel of bed. Persoonlijk alarm. Veilig leren lopen met rollator of wandelstok. Veilig handelen na een val.
 • De veiligheid van de woning vergroten. Dit kan bijvoorbeeld met een extra trapleuning, het plaatsen van beugels, drempels of verlichting of het terugdringen van onveilige punten in de woning.
 • Inzetten van hulpmiddelen zoals een toiletverhoger of detectielamp(en).

 

Zelfverzorging

Zelf aankleden, zelf wassen en zelf naar het toilet gaan zijn voor veel mensen belangrijk voor behoud van zelfstandigheid. Door ziekte of het ouder worden kunnen dit soort taken soms moeilijker verlopen. De thuiszorg biedt dan vaak begeleiding. Met hulp van de ergotherapeut blijken veel mensen prima in staat om (een deel van) de taken zelf uit te voeren.


Hulpvragen uit de praktijk

 • Zelfstandig kunnen douchen, het knippen van de nagels, knopen sluiten of het aantrekken van (steun)kousen.
 • Plaatsen van een wandbeugel, verlagen van de instap bij de douche, verhogen van toilet of veranderen van een onveilige situatie.
 • Leren omgaan met energie zodat zelfzorgtaken zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

 

Transfers (het verplaatsen van een persoon door mantelzorger of verzorgende)

Soms laat de lichamelijke situatie het niet toe om zelfstandig te kunnen verplaatsen, zoals opstaan uit bed of stoel. Vaak wordt hiervoor de hulp van een mantelzorger of verzorgende (verzorgingstehuis, thuiszorg) gevraagd. Wanneer de verkeerde techniek gebruikt wordt, kan dit verplaatsen onveilig zijn of leiden tot lichamelijke klachten. De ergotherapeut is geschoold in het bieden van begeleiding bij transfers op een veilige en lichaamsvriendelijke manier.


Hulpvragen uit de praktijk

 • Welke tilhulpmiddelen zijn geschikt? Leren gebruiken van de tilhulpmiddelen.
 • Aanleren van tiltechnieken waarmee veilig getild kan worden. Doel is het zo weinig mogelijk belasten van het lichaam en het veilig handelen.

 

Hobby

Wanneer het niet (goed) meer lukt om uw hobby uit te voeren, kan dat de kwaliteit van leven sterk negatief beïnvloeden. Immers uw hobby’s geven ontspanning en plezier en zijn vaak aanleiding voor sociale contacten. De ergotherapeut gaat met u na wat de belemmeringen zijn voor het kunnen uitvoeren van de hobby. Indien mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing om de hobby toch te kunnen uitvoeren.


Hulpvragen uit de praktijk

 • Het organiseren van vervoer om naar de hobby te komen, het leren verdelen van energie op een dag, zodat het lukt om de hobby uit te voeren
 • Welke hobby past bij mij? Is het mogelijk om muziek te (blijven) maken? Kan ik overbelasting voorkomen?
 • Rolstoelaanpassing voor sporten als basketbal of tennis.
 • De ergotherapeut kent handige hulpmiddelen voor bijvoorbeeld borduren of kaartspelen. Ook hulpmiddelen voor zitten of staan kunnen een oplossing bieden.

 

Keukentaken

Het uitvoeren van keukentaken lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid, maar is dat lang niet altijd. Want wat als je snel vermoeid raakt? Je arm niet goed kunt gebruiken? Of niet kunt staan? De ergotherapeut heeft geschikte oplossingen zodat zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden wordt.
 

Hulpvragen uit de praktijk

 • Aanleren van keukentaken waarvoor eigenlijk handkracht nodig is: openmaken van potjes, snijden, schillen of afgieten.
 • Het indelen van de keuken en het aanpassen van de keuken voor rolstoelgebruik
 • Leren om energie te verdelen op een dag of om taken goed te verdelen, zodat de keukentaken toch zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.
 • Voor keukentaken zijn zeer handige keukenhulpjes op de markt!

 

Betaald werk of vrijwilligerswerk

Bij een hoge werkbelasting is de kans op gezondheidsklachten aanwezig. De ergotherapeut heeft hiervoor oplossingen in huis!


Hulpvragen uit de praktijk

 • Hoe kunt u verantwoord tillen?
 • Welke aanpassingen aan de werkplek kunnen worden gedaan bij overbelasting zoals RSI of nek-, rug- en schouderklachten?
 • Bij werkhervatting na een periode van ziekte biedt de ergotherapeut hulp bij verantwoord opbouwen van de belasting.
 • Hulpmiddelen: passend toetsenbord, een muis of hoog-laagtafel.

 

Revalidatie thuis

Na een periode van ziekte en opname in het ziekenhuis is het van belang om de lichamelijke belasting verantwoord op te bouwen. De hulp van de ergotherapeut kunt u hiervoor goed gebruiken. De ergotherapeut werkt met u aan reductie van restklachten, coördineert de thuisrevalidatie en zorgt voor goede afstemming met de omgeving (zoals mantelzorgers en thuiszorg).
 

Hulpvragen uit de praktijk

 • Trainen functie van arm- en hand, leren omgaan met een beperking. Omgaan met angst. Leren omgaan met pijn of vermoeidheid.
 • Het aanpassen van de werk- of woonomgeving. Bijvoorbeeld door het aanpassen van een keuken of badkamer
   

Hulpmiddelen

Onze ergotherapeut is als geen ander thuis in de verkrijgbare hulpmiddelen. Met u zoekt ze naar de best passende oplossing.
De ergotherapeut:

 • Is op de hoogte van bijna alle hulpmiddelen die verkrijgbaar zijn.
 • Is volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom hulpmiddelenaanvraag
 • Kan u adviseren over de mogelijkheden van ‘lenen’ van hulpmiddelen.
 • Begeleiding bij de aanschaf van een hulpmiddel.
 • Is vaardig in het aanmeten, instellen en leren gebruiken van hulpmiddelen.


De aanpak van de ergotherapeut

De ergotherapeut kijkt met u naar de situaties die u wenst te verbeteren. Daarom komt de ergotherapeut veelal bij u thuis of op uw werk. Uitgaande van de omgeving waar de u de activiteiten uitvoert, zoekt de ergotherapeut naar een slimme oplossing om de taak weer te kunnen uitvoeren. Zijn er oplossingen in huis of op de werkplek? Wat kan er verbeteren? Zijn er aanpassingen nodig of hulpmiddelen inzetbaar? Is het mogelijk om hulp te krijgen zodat het uitvoeren wel lukt (familie, vrienden, hulpverleners, medescholieren, thuiszorg, etc)?

 

Samenwerken;
Het welzijn zijn van u en uw omgeving staat voorop!

Onze ergotherapeuten kijken verder dan het vak alleen. Intern werken we als collega’s nauw samen, met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en diëtist. We overleggen waar nodig over onze cliënten om zo de best passende behandeling te kunnen bieden. Indien het de behandeling ten goede komt wordt een deel van de behandeling door een collega uitgevoerd.

Ook overleg en samenwerking met andere betrokkenen vinden wij belangrijk. Daar waar u dit wenst en het zorgproces gunstig beïnvloedt, staan wij dan ook open voor samenwerking! Dit kan door af te stemmen met andere zorgprofessionals over het te voeren beleid, door met u te beslissen om andere aanvullende zorgprofessionals in te schakelen bij de behandeling. Betrokkenen in het zorgproces kunnen bij voorbeeld een partner, een mantelzorger, hulpmiddelenleveranciers, gemeente, ouders, artsen, verzorgenden van de thuiszorg of paramedici zijn.
 

Ergotherapie en vergoeding door de zorgverzekeraar

De ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten. Alle ziektekostenverzekeraars vergoeden ergotherapie vanuit de basisverzekering. Indien u ergotherapeutische begeleiding aan huis wilt (Den Bosch, Vught en omgeving), is een verwijzing nodig. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar, met een eventueel wettelijk jaarlijks eigen risico. Soms vergoeden zorgverzekeraars meer uren vanuit een aanvullende verzekering. Ook mantelzorgers krijgen ergotherapie vergoed. Kijk in de polis van uw zorgverzekering of bel onze praktijkassistenten voor meer informatie.

 

Heeft u vragen, wij helpen u graag en denken met u mee!

Soms is het moeilijk om te bepalen of ergotherapie iets voor u kan betekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen, zodat wij uw vragen vrijblijvend kunnen beantwoorden. Belt u naar 073-6847100 of mail naar info@ergotherapiehelftheuvel.nl.

De ergotherapeuten van Ergotherapie Helftheuvel Den Bosch staan graag voor u klaar!
 

 


Naar boven


Ons team

Tess Sanders
Tess Sanders Ergotherapeut - Handtherapeut

Bekijk ons hele team
Contact
Gezondheidscentrum Helftheuvel
Helftheuvelpassage 113
5224 AC Den Bosch073 684 7100

info@fysiotherapiehelftheuvel.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Helftheuvel