Cogmed Werkgeheugentraining Den Bosch

Cogmed Werkgeheugentraining

*** Onverhoopt bieden wij tijdelijk geen Cogmed werkgeheugentraining. Laat het ons weten via info@gchelftheuvel.nl als u geïnteresseerd bent in deze training. Wij houden u dan op de hoogte. ***

 

Cogmed Werkgeheugentraining
 

Het werkgeheugen

We kennen allemaal het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. Naast deze twee kennen we ook nog het werkgeheugen, een soort kortetermijngeheugen, maar het omvat veel meer. In het werkgeheugen komt alle informatie die gedurende de dag op ons af komt binnen, om daarna tijdelijk te worden opgeslagen in onze hersenen. Het werkgeheugen stelt ons in staat om de dingen die we nodig hebben in onze hersenen te onthouden, terwijl we daarnaast een bepaalde taak uitvoeren. Dankzij het werkgeheugen kunnen we ons daarom bijvoorbeeld tijdens een gesprek de informatie die werd gegeven herinneren en erop reageren.


De capaciteit van het werkgeheugen is niet bij elk mens hetzelfde, want het verschilt per persoon hoeveel items we kwijt kunnen. Gemiddeld zijn dat er 5-9. Het werkgeheugen is snel vol en daarom wordt informatie die binnenkomt gefilterd, zodat je je kunt concentreren op alleen die informatie die relevant is.
 

Wanneer het werkgeheugen verstoord is kan zich dit uiten als problemen met de concentratie en het geheugen. Een verstoord werkgeheugen komt vaak voor na een traumatisch hersenletsel, een hersenaandoening en na de behandeling van kanker. Ook bij mensen met bepaalde psychische klachten, vermoeidheidsklachten, ADHD en ADD blijkt een verstoord werkgeheugen vaker voor te komen. Soms is er geen oorzaak te vinden voor problemen met het werkgeheugen.

 

Problemen met het werkgeheugen na een traumatisch hersenletsel of hersenaandoening

Traumatisch hersenletsel kan het gevolg zijn van een ongeval, geweld of een val en daarnaast heeft ook een hersenbloeding of herseninfarct (CVA) vaak blijvend hersenletsel tot gevolg. De lichamelijke gevolgen of beperkingen hebben natuurlijk de eerste prioriteit. In een later stadium blijken er vaak ook cognitieve problemen naar voren te komen, zoals concentratie- en geheugenproblemen. Ongeveer 40% van de patiënten heeft problemen met het uitvoeren van taken die onder tijdsdruk en tegelijkertijd moeten worden gedaan.

 

Problemen met het werkgeheugen na behandeling van kanker

Na behandeling van kanker door chemotherapie, blijkt 15-70% van de patiënten te merken dat zij last hebben van subtiele, maar aanhoudende geheugen- en concentratieproblemen. Daarnaast blijkt ook het leren, het denkvermogen en het vermogen om te redeneren minder goed te functioneren dan voorheen. Verder valt op dat het moeilijk is om de aandacht ergens op te focussen en is de verwerkingstijd langer. Alle genoemde problemen zijn het gevolg van een verstoord werkgeheugen.

 

Problemen met het werkgeheugen bij vermoeidheidsklachten, psychische klachten of na een burn-out

Ernstige, langdurige vermoeidheid heeft een grote invloed op het dagelijks functioneren. Deze vermoeidheid kan het gevolg zijn van slaapstoornissen, te weinig en/of onrustig slapen. Maar ook bepaalde ziekten zoals ME, het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en een burn-out en depressie kunnen leiden tot ernstige vermoeidheid gedurende lange tijd. Gebleken is dat bij psychische klachten en ernstige vermoeidheid vaak ook geheugen- en concentratieproblemen ontstaan. Bij mensen met de aandoeningen ADHD en ADD doen zich vaak problemen voor met de productiviteit, het werkgeheugen en de concentratie.

 

De volgende symptomen kenmerken een verstoord werkgeheugen:

 • een bepaald woord oproepen lukt niet goed
 • dingen die je normaal weet worden nu vergeten
 • concentratieproblemen, snel afgeleid en moeite met focussen op iets
 • het volgen van de verhaallijn in een gesprek is moeilijk
 • het uitvoeren van een taak kost meer tijd
 • problemen met multitasking
 • gebrek aan energie en vermoeidheid
 • overgevoeligheid voor prikkels
 • geen overzicht over iets kunnen behouden
   

Hoewel deze symptomen misschien niet zo ernstig lijken, hebben ze wel degelijk invloed op het functioneren in het dagelijks leven. Omdat vooral het cognitief functioneren minder goed werkt zal dit gevolgen hebben als men bepaalde werkzaamheden of taken weer wil hervatten. Uit onderzoek is gebleken dat het werkgeheugen door training kan worden verbeterd en daarom is het zinvol om de hersenen te trainen met een werkgeheugentraining.

 

Cogmed werkgeheugentraining

Cogmed werkgeheugentraining is trainingsprogramma voor volwassenen (en kinderen) die problemen hebben met het werkgeheugen. Het volgen van het programma geeft een verbetering van het werkgeheugen van gemiddeld 23%, zoals een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen.

Door het volgen van de Cogmed werkgeheugentraining:

 • verbetert de concentratie
 • lukt het beter om overzicht te houden over iets
 • zal relevante en belangrijke informatie beter worden onthouden
 • is men niet zo snel afgeleid en kan men afleidingen beter negeren
 • zal gestructureerd werken beter lukken
 • wordt het herstel en de productiviteit bij psychische klachten en niet aangeboren hersenletsel bevorderd.


Voor volwassenen biedt Cogmed het programma QM, een serie oefeningen die speciaal gericht zijn op het trainen en verbeteren van het werkgeheugen. Op een effectieve wijze zullen het concentratie- en probleemoplossend vermogen worden getraind en verbeterd. Tijdens het werken met het trainingsprogramma past het zich steeds aan uw prestatieniveau aan om zo uitdaging te bieden om grenzen te verleggen en beter te presteren. De hersenen passen zich hier steeds bij aan, zodat op deze manier effectief kan worden getraind. Het cognitief functioneren blijkt door de Cogmedtraining veel en langdurig vooruit te gaan.

 

Tijdens de Cogmed werkgeheugentraining werkt u met oefeningen die u thuis op de computer of laptop kunt doen. De Cogmedtraining omvat het gebruik van het programma, de server en een ervaren Cogmed coach. U werkt aan het programma gedurende 5 tot 13 weken, 3 tot 5 dagen per week, gedurende 30-40 minuten per keer. Omdat we allen individueel verschillen zal het volgen van het programma worden begeleid door een persoonlijke coach. Uw coach zal de training afstemmen op uw specifieke, individuele situatie. Hierbij bekijkt zij samen met u de voortgang en biedt hulp waar nodig.

 

Cogmed begeleiding via Gezondheidscentrum Helftheuvel

Enkele van onze ergotherapeuten zijn geschoold als Cogmed coach. Uw coach maakt samen met u een plan op maat voor uw training van het werkgeheugen en houdt er hierbij rekening mee dat het past bij uw leven. Naar behoefte zullen er tussendoor afspraken worden gemaakt voor begeleiding en evaluatie: telefonisch, aan huis of op onze praktijk.

 

De begeleiding door de Cogmed coach (ergotherapeut) wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Naast de begeleiding bij het Cogmedprogramma kan zij u ook helpen met andere praktische oplossingen voor uw hulpvragen. De zorgverzekering vergoedt jaarlijks 10 uur ergotherapie met mogelijk een extra vergoeding als u aanvullend verzekerd bent. Over de vergoeding uit de basisverzekering kan het wettelijke eigen risico gelden, wanneer hierbij nog een bedrag open staat. Meestal is een verwijzing niet nodig.

 

Om het Cogmed Trainingsprogramma en de training op maat te kunnen volgen dient u thuis in te loggen op uw computer of tablet. Hiervoor heeft u een Cogmed licentie nodig die u bij onze praktijk kunt aanschaffen. Dit bedrag kunt u per pinbetaling overmaken aan onze balie in de praktijk.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.cogmed.nl. Ook is het mogelijk een proeftraining te volgen via mycogmed.com: try out Cogmed.
 

Wij bieden ook Cogmedtraining en Jungle Memory voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Hierover kunt u meer lezen bij de informatie op onze kinderwebsite.

 

 


Naar boven


Contact
Gezondheidscentrum Helftheuvel
Helftheuvelpassage 113
5224 AC Den Bosch073 684 7100

info@fysiotherapiehelftheuvel.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Helftheuvel